Το τρίπτυχο της εκπαίδευσης σκύλων Υγεία, Ασφάλεια, Ευφυΐα