shadow human dogΤο Dogsmind.gr λειτουργεί ως ιστολόγιο, με στόχο την ενημέρωση και τον προβληματισμό του αναγνώστη για ζητήματα της θεματολογίας του.

Οι αναρτήσεις του Dogsmind.gr περιλαμβάνουν τις προσωπικές απόψεις, διαπιστώσεις και αξιολογικές κρίσεις του γράφοντος και διαχειριστή του ιστολογίου. Η συγγραφή και ανάρτηση όλων των περιεχομένων στην ιστοσελίδα άρθρων, μελετών ή απόψεων, γίνεται καλόπιστα, χωρίς πρόθεση προσβολής οιουδήποτε δικαιώματος ή έννομου συμφέροντος τρίτου και ιδίως της τιμής, της υπόληψης, της εταιρικής φήμης και εν γένει της προσωπικότητας τρίτων προσώπων. Επιτρέπεται ελεύθερα η έντυπη και ηλεκτρονική αναπαραγωγή όλων των ως άνω αναρτήσεων, μόνον όμως για προσωπική χρήση και με απαραίτητη την αναφορά της πηγής.

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, που αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ιστοτόπου, διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο Dogsmind.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο Dogsmind.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Το Dogsmind.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, καταλληλότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα.

Το Dogsmind.gr δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη παρερμηνεία ή κακόβουλη χρήση του περιεχομένου του. Οι περιεχόμενες γενικές συμβουλές δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων. Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Για ειδικές συμβουλές σε σχέση με την εκπαίδευση των σκύλων σας, το Dogsmind.gr σας συνιστά την απευθείας επικοινωνία μαζί μας.